NAŠE KURZY


Vstupní školení - 140 hodin

 • Počet vyučujících hodin: 140 hodin
 • Pro koho je určené vstupní školení:
  Školení se týká řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičský průkaz pro skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Povinnost školení se týká občanů ČR a občanů členských států Evropské unie kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo občanů jiného než členského státu Evropské unie kteří vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podnikají na území České republiky.

Vstupní školení - 185 hodin

 • Počet vyučujících hodin: 185 hodin
 • Pro koho je určené vstupní školení:
  Školení se týká řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičský průkaz pro skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Povinnost školení se týká občanů ČR a občanů členských států Evropské unie kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo občanů jiného než členského státu Evropské unie kteří vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podnikají na území České republiky.
 
Délka kurzu
Cena kurzu
Pravidelné školení - 7 hodin / rok
1 den
800,- Kč + DPH (cena je závislá na počtu řidičů)
Pravidelné školení - 35 hodin
5 týdnů
4.900,- Kč + DPH
Rozšiřující kurz - 45 hodin
4 - 5 týdnů
9.500,- Kč + DPH
Vstupní školení - 140 hodin
13 - 16 týdnů
17.000,- Kč + DPH
Vstupní školení - 185 hodin
???22.000,- Kč + DPH
 

ROZDĚLENÍ PROFESNÍCH ŠKOLENÍ

1Pravidelné školení - 7 hodin / rok
 • § 48 odst. 2 zákona č.247/2000 Sb.,: řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.
  • Toto školení musí absolvovat každý držitel řidičského oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E a D1, D1+E, D, D+E a profesní způsobilosti. Držitel tyto dva průkazy (dnes už pouze jediný ŘP, ve kterém je zaznamenána profesní způsobilost ve formě harmonizačního kódu) potřebuje k výkonu svého povolání, které vykonává za úplatu.
  • Toto školení musí každý držitel řidičského oprávnění C1, C1+E, C, C+E a D1, D1+E, D, D+E a držitel profesní způsobilosti absolvovat každý rok, vždy před datem vydání průkazuŘO, jehož je držitelem.
  • Platnost profesní způsobilosti je 5 let. Za tuto dobu musí držitel profesní způsobilosti absolvovat celkem 35 hodin školení.
  • Školení probíhá v termínu, který vyhovuje školenému, výjimkou nejsou víkendy ani odpolední či večerní hodiny.
  • Po ukončení sedmihodinového školení každý vyškolený obdrží potvrzení o provedeném školení, které si uschová. Na základě tohoto potvrzení mu bude prodloužena platnost profesní způsobilosti na dalších pět let
  • Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí, získaných při vstupním školení
  • Školení není ukončováno žádným přezkoušením
2Pravidelné školení - 35 hodin
 • dle § 48 odst. 4, 5 zákona č.247/2000 Sb., novelizován zákonem č.133/2011Sb., s účinností k 1. srpnu 2011
 • Platí pro řidiče, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem.
 • Platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli profesní způsobilosti řidiče, avšak jsou držitelé ŘO:
  • skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E před 10. zářím 2009
  • skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D a D+E před 10. zářím 2008
  • školení není ukončováno žádným přezkoušením
3Rozšířující kurz - 45 hodin
 • Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1,C1+E a C, C+E a který hodlá řídit vozidlo, jehož řízení opravňuje ŘO skupiny a podskupiny D1, D1+E a D,D+E, a naopak.
 • Pouze výuka zvláštní části pro novou skupinu a podskupinu ŘO.
 • Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je nutno v souladu se zákonem č.247/2000Sb. provádět v učebnách školícího střediska. .
4Vstupní školení - 140 hodin
 • Toto školení musí absolvovat držitel řidičského oprávnění skupiny C, C+E nebo D, D+E, který bude využívat řidičské oprávnění k výkonu povolání a to za úplatu a není držitelem profesní způsobilosti.
 • Základní 140 hodinové školení je pro držitele řidičského oprávnění skupin C, C+E od 21 let.
 • Základní 140 hodinové školení je pro držitele řidičského oprávnění skupin D, D+E od 23 let.
 • Smyslem školení je získání a prohloubení znalostí a provádí se formou výuky a výcviku v akreditovaném středisku. Je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti zkušebním komisařem příslušného úřadu.
5Vstupní školení - 185 hodin
 • Toto školení musí absolvovat držitel řidičského oprávnění skupiny C, C + E, D nebo D + E a také podskupiny C1, C1 + E, D1 nebo D1 + E, který bude využívat řidičské oprávnění k výkonu povolání a to za úplatu a není držitelem profesní způsobilosti.
 • Rozšířené 185 hodinové školení je pro držitele řidičského oprávnění skupin C, C + E, D, D + E, C1, C1 + E, D1 nebo D1 + E od 24 let.
 • Smyslem školení je získání a prohloubení znalostí a provádí se formou výuky a výcviku v akreditovaném středisku. Je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti zkušebním komisařem příslušného úřadu.

Kdy a kde probíhá teoretická výuka?

Přednášky probíhají vždy ve středu od 16:00 v naší učebně.
Prohlédněte si naši učebnu.

Jak probíhá výuka profesních průkazů?

Každá skupina profesních průkazů je jiná. Vstupní školení pamatují opravdu na všechno a účastníci se budou zdokonalovat v teorii racionálního řízení, bezpečnosti jízdy, uplatnění právních předpisů, které se vztahují k silniční dopravě, hospodářskému prostředí a organizaci dopravního trhu.

Účastníci pravidelného školení prohlubují znalost vstupních školení a dostávají vždy ty nejaktuálnější informace o změnách ve vyhláškách, zákonech, atd.

Jak probíhají závěrečné zkoušky?

Rozšiřující kurz a vstupní školení je zakončeno závěrečnou zkouškou na magistrátu daného města.
Vyzkoušejte si zkoušky z pravidel silničního provozu.

KOMPLETNÍ CENÍK

Délka kurzu
Cena kurzu
Pravidelné školení - 7 hodin / rok
1 den
800,- Kč + DPH (cena je závislá na počtu řidičů)
Pravidelné školení - 35 hodin
5 týdnů
4.900,- Kč + DPH
Rozšiřující kurz - 45 hodin
4 - 5 týdnů
9.500,- Kč + DPH
Vstupní školení - 140 hodin
13 - 16 týdnů
17.000,- Kč + DPH
Vstupní školení - 185 hodin
???22.000,- Kč + DPH