Online přihláška

 
Niže naleznete formulář, který slouží k závaznému přihlášení do Autoškoly Shrek. Po vyplnění formuláře stačí nechat potvrdit lékařský posudek a stavit se k nám do kanceláře, kde zbytek formuláře vyplníme společně.