PROČ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ?

Školení řidičů

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v §103 odst. 2, ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Školení řidičů referentů je povinné a týká se všech zaměstnanců, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel stanoveno v pracovní smlouvě či nikoli. Je potřeba také upozornit na to, že školení řidičů musí absolvovat zaměstnanec bez ohledu na to, zda v souvislosti s výkonem zaměstnání řídí vozidlo soukromé, služební nebo vypůjčené. Školení řidičů je nutné provádět periodicky.

NAŠE KURZY

Školení řidičů referentů pro rok 2016

 • 1. Změny pro rok 2016
 • 2. Organizace práce a pracovní postupy při provozování silniční dopravy
 • 3. Základní povinnosti řidiče
 • 4. Zakázané činnosti řidiče
 • 5. Pravidla provozu na pozemních komunikacích I.
 • 6. Pravidla provozu na pozemních komunikacích II.
 • 7. Pravidla provozu na pozemních komunikacích III.
 • 8. Jízda vozidly ve zvláštních případech
 • 9. Dopravní značky
 • 10. Křižovatky
 • 11. Dopravní nehody

Kde a kdy probíhá školení řidičů referentů?

Školení probíhá jak u nás v profesionálně zařízené učebně nebo můžeme přijet k vám a provést školení řidičů referentů ve vašich prostorech.
Prohlédněte si naši učebnu

Jak časově náročné je školení?

Školení je plánováno vždy na jeden den. V průběhu školení probereme s řidiči všechny důležité kapitoly, diskutujeme o silničních zákonech a možnostech. Školení je zakončeno testem. Po úspěšně napsaném testu dostane zaměstnanec potvrzení o absolvování a kartičku řidiče referenta, kterou může v případě nutnosti předložit při silniční kontrole.

Kolik stojí školení řidičů?

Cena je vždy závislá na počtu školených řidičů. Pro lepší přehled poslouží cenová tabulka níže.

Počet účastníků
Cena kurzu
1 - 10
200,- Kč / osoba
??? ???

CO MŮŽETE ČEKAT?

JAK SE PŘIHLÁSIT?

1

Kontaktujte nás


V případě zájmu o školení řidičů referentů nás, prosím, kontaktujte buď přes kontaktní formulář, nebo e-mailovou adresu. Obratem vám zašleme cenovou nabídku a domluvíme se s vámi na podrobnostech. Uveďte, prosím, kolik řidičů chcete na školení zaslat, zda bude probíhat školení u nás nebo zda máme přijet za vámi.

Vyplnit žádost online
2

Odneste si cenné zkušenosti


V průběhu celého školení budeme s řidiči probírat potřebné kapitoly, které se soustředí například pravidla provozu na pozemních komunikacích, dopravní značení, křižovatky nebo řešení dopravních nehod. Ve školení máme také čas na jakékoli dotazy a diskuzi. To znamená, že rádi zodpovíme veškeré dotazy a prodiskutujeme veškerá témata.

MÁTE OTÁZKU? ZAVOLEJTE NÁM +420 774 882 585 !